veikkamattila1 The battleline between good and evil runs through the heart of every man.

Miksi abortti ei ole naisen oikeus vaan syntymättömän ihmisen murha?

Kumoan seuraavassa kymmenen tavallisinta näennäisperustelua sille, että abortti on moraalisesti hyväksyttävä.*

1.”Sikiö on vain kasvain tai yksi ruumiinosa naisen elimistössä.”

Monet oikeuttavat abortin sillä, että he eivät pidä sikiötä ihmisenä vaan vain kasvaimena tai yhtenä ruumiinosana naisen kehossa. Pasi Turunen on kirjoittanut blogissaan osuvasti siitä, miten kestämättömäksi nämä näkemykset osoittautuvat: ”Kischer ja Lejeune osoittavat sen kiistattoman tosiasian, että uusi ihminen saa alkunsa hedelmöityksessä. Tämän jälkeen ei ole jotain erillistä hetkeä jolloin ”ihmisyys” tulee syntymättömään lapseen, tai jolloin syntymättömästä tulee ihminen. Uusi ihmiselämä alkaa hedelmöityksestä. Joka on tästä eri mieltä ei ole eri mieltä uskonnosta. Hän on eri mieltä tieteen kanssa.

Se minkä kokoisia kulloinkin olemme ja missä sijaitsemme ei tee meistä ihmisiä. Meistä ei tule ihmisiä vasta synnytyskanavan ulkopuolelle siirtyessämme.

Kussakin ihmiskehityksen vaiheessa – niin kohdussa kuin sen ulkopuolella - me näytämme juuri siltä miltä ihmisen kuuluukin näyttää tuossa vaiheessa, ja olemme juuri sen kokoisia kuin meidän kuuluukin olla.

Tajunnan tila ja itsetietoisuus eivät ole ihmisyyden ensi sijaisia mittareita. Muutoinhan lakkaisimme olemasta ihmisiä tajuttomana, nukkuessamme tai vaikka nukutuksessa ollessamme.”

http://uskonpuolesta.blogspot.fi/2013/07/abortti-miksi-ei.html

Lisäksi kun jokaisen ihmisen kromosomisto koostuu 23 kromosomiparista, jotka tämä on saanut äidiltään ja isältään, niin on hyvin kummallista on väittää sikiötä vain naisen yhdeksi ruumiinosaksi, kun tässä ruumiinosassa muista naisen ruumiinosista poiketen on 23 vierasta kromosomia!

2.”Abortti on ihmisoikeus.”

Tämän väitteen mukaan jokaisella naisella on oikeus aborttiin siksi, että se nähdään perustavanlaatuiseksi ihmisoikeudeksi. Kuitenkin mikä on oikeastaan ihmisoikeus? Se on oikeus, jonka yksilöllä oletetaan olevan synnynnäisesti vain siitä syystä, että hän ihminen. Siten ihmisoikeuden saaminen yksilölle ei riipu mistään ulkoisesta ominaisuudesta, kuten kyvystä, taidosta, tietoisuudesta, terveydestä, eikä myös kukaan voi ottaa sitä oikeutena henkilöltä pois, vaikka jonakin aikana ja jossakin paikassa se ei oikeutena toteutuisikaan. Tästä näkökulmasta abortin pitäminen ihmisoikeutena alkaa näyttämään kummalliselta, koska ensiksi kaikilla ihmisillä, myös miehillä pitäisi ihmisoikeuden määritelmän mukaan olla synnynnäisesti oikeus siihen. Kun näin ei kuitenkaan ole, asettuu väite abortista ihmisoikeutena eriskummalliseen valoon.

Jos tämä kuulostaa saivartelulta ja keskustelun ohjaamista sivuraiteille, niin voidaan myös kysyä eikö oikeus elämään ole yhtä lailla tai itse asiassa selvempi ihmisoikeus kuin abortti. Oikeus elämään ei juuri ihmisoikeuden määritelmän mukaan voi riippua koskaan yksilön ominaisuuksista, vaan se on olemassa luovuttamattomana oikeutena sellaisenaan. Tämä ajatus löytyykin Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksesta (joka perustuu luonnonoikeuteen ja kristinuskoon) ”life, liberty and pursuit of happiness ja YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen kolmannesta artiklasta: ”Kullakin yksilöllä on oikeus elämään.” Toisin sanoen sikiölle on siis oikein (ihmis)oikeutena taattu oikeus elämään.

Tässä kohtaa tulee selväksi kahden ihmisoikeuden välinen ristiriita, joka johtaa filosofiseen ja moraaliseen punnintaan siitä, kumpi oikeus painaa enemmän. Kun aborttia ei löydy edes kahdesta tunnetuimpien ihmisoikeuksia linjaavien julistusten tai julkaisujen listasta, on vääjäämätöntä todeta, että oikeus elämään on ihmisoikeutena vahvempi kuin oikeus aborttiin.*

3.”Entäs jos lapsi saa alkunsa raiskauksen perusteella? Eikö tällöin ole sydämetöntä vaatia, että lapsi pitäisi synnyttää?”

Kukaan ei kiellä, etteikö raiskaus ole aina tuomittava ja kauhea rikos naisen ruumiillista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta kohtaan. Varmasti monet äidit voivat kokea valtavaa vihaa raiskauksesta alkunsa saanutta ihmistä kohtaan, joka kasvaa heidän sisällään. Kuitenkin yhtä lailla on todettava, ettei raiskaus ole koskaan siitä alkunsa saaneen syntymättömän lapsen vika, sillä eihän lapsi voi valita biologia vanhempiaan. Lisäksi jo edellä mainittiin, ettei ihmisoikeuden vallitseminen riipu yksilöjen ominaisuudesta (moraalisesti kelvoton isä) tai ulkoisista olosuhteista (väkivaltainen raiskaus). On lukuisia rohkaisevia esimerkkejä siitä, että raiskattu nainen onkin kiintynyt omaan syntymättömään lapseensa ja löytänyt uuden onnen saatuaan itselleen lapsen. http://www.inquisitr.com/1284905/miss-usa-contestant-was-conceived-in-ra...

Lisäksi läpi maailman  on tarjolla äideille lukuisia mahdollisuuksia antaa lapsensa adoptioon, jos he eivät todella itse kykene pitämään synnyttämiään lapsiaa. Abortin ehdottominen raiskatulle ainoana vaihtoehtona on usein moraalista laiskuutta ja väliinpitämättömyyttä sen suhteen, kuinka monella tavalla ihmiselämä voidaan pelastaa.

4.”Jokaisella naisella oikeus päättää omasta kehostaan.”

Tämän väitteen mukaan naisen itsemääräämisoikeus kehostaan on rajaton ja on voimassa kaikissa tilanteissa. Näin ei kuitenkaan ole, sillä naissukupuolelle on annettu ainutlaatuinen kyky ja lahja uusintaa elämää. Tämän elämän uusintamiskyky asettaa jo rajat naisen itsemääräämisoikeudelle kehostaan, koska hän oman elämänsä lisäksi vastuussa myös toisesta ihmiselämästä. Sillä hetkellä kun nainen vapaaehtoisesti ja tietoisesti suostuu sukupuoliyhdyntään miehen kanssa, on nainen tehnyt valinnan, jonka mahdollisuutena hänen sisässään voi alkaa kasvaa uusi ihmiselämä. Toisin sanoen tehdessään tämän valinnan nainen hyväksyy sen mahdollisuuden, että yhdynnästä voi saada alkunsa uusi ihmiselämä, jolloin naisen vastuualue laajenee koskemaan toista ihmiselämää, mikä päättää hänen päätäntävaltansa omaan kehoonsa.

5.”Abortin kritisoiminen on vain miesten keino sortaa naisia ja käyttää valtaansa naisiin.”

Tämän väitteen esittävät tavallisesti naiset, jotka ovat ammentaneet aineksia maailmankuvaansa feminismistä. Väitteessä yritetään luoda se mielikuva, että miesten esittämä aborttikriitiikki on vain yksi patriarkaalisen, miehen naisiin kohdistaman sorron esiintymismuoto ja vallan käyttämistä naisten kehoihin. Tämä mielikuva osoittautuu välittömästä virheelliseksi, sillä usein aborttioikeutta arvostelevat nimenomaan naiset, jolloin kyse ei voi olla mistään yksipuolisesta naissukupuolen sortamisesta.

 6.” Abortti on tavallisesti raskas kokemus naiselle ja siksi on väärin syyllistää siitä.”

Tämän väitteen mukaan abortin kokeminen on jo itsessään naiselle niin henkisesti raskasta, että sen rinnalla vielä esitetyt syytökset teon moraalittomuudesta kohtuuttomia ja sydämettömiä. Kuitenkin siitä, että jostakin teosta tai toimenpiteestä voi seurata tekijälle tai sen teettäjälle raskaita traumaperäisiä stressihäiriöitä ja paniikkihäiriöitä, masennusta tai muita mielenterveysongelmia, ei loogisesti seuraa se, että itse teko olisi automaattisesti moraalisesti oikein. Enemminkin on kysyttävä, miksi sellaisia tuntuu usein esiintyvän abortin tehneillä tai mitä tällaiset reaktio kertovat itse teosta, mitkä kysymyksinä saavat hälytyskellot soimaan: Mielenterveysongelmat seuraavat huonosta ja syyttävästä omatunnosta, joka itsessään todistaa, että kaikille ihmisillä on alun perin annettu omatunto erottamaan hyvä ja paha, oikea ja väärä toisistaan. Tähän joku voi  huomauttaa, että useat abortin tehneet naiset vakuuttavan kokeneensa tehneen oikein, mihin voidaan kuitenkin vastata, että ihminen pystyy turruttamaan ja paaduttamaan omatuntonsa niin, ettei se enää syytä pahoista ja vääristä teoista tekijäänsä.

7.”On kohtuutonta vaatia alaikäistä tyttöä tai äitiä, joka ei pysty huolehtimaan lapsestaan, synnyttämään lapsi.”

Molemmissa tapauksissa väite viittaa siihen, että syntymätön lapsi ei ole toivottu. Kuitenkin ihmisoikeuden määritelmän mukaan ihmisen oikeuden elämään edellytys ei ole se, että toinen ihminen myöntää sen hänelle. Jos elämän edellytyksenä on äidin toive, irvokkaimmillaan se johtaa siihen, että äidin yksittäisestä oikusta riippuu, onko lapsella oikeus elämään vai ei. Aiemmin todetusti sekä alaikäiselle tytölle että lapsestaan kykenemettömälle tytölle on nykyään runsaasti tarjolla vaihtoehtoja antaa synnytetty lapsi adoptioon.

8.”On kohtuutonta vaatia äitiä synnyttämään vaikeasti (kehitys)vammainen tai perinnöllistä sairaudesta kärsivä lapsi.”

Tämän väitteen esittäjät katsovat vaikeasti kehitysvammaisten tai perinnöllisistä sairauksista kärsivien lapsen elämän olevan pelkkää tuskaa ja yhtä sietämätöntä kärsimystä eikä siten elämisen arvoista. Toisin sanoen vaikeasti kehitysvammaisten tai perinnöllisestä sairaudesta kärsivien syntymättömien lapsien elämä nähdään vähemmän arvokkaana. Toinen oletus, mikä väitteen esittäjien ajattelussa taustalla on se, että vaikeasti kehitysvammaisen tai perinnöllisestä sairaudesta kärsivän lapsen hoidon oletettaisiin vievän liiaksi vanhempien voimia ja aikaa (jopa vuosikymmeniä), jotta lapsi kannattaisi synnyttää. Siis mahdollinen lapsi koetaan liian suureksi taakaksi, joka vie esimerkiksi aikaa pois uran luomisesta, itsensä toteuttamisesta, kouluttautumisesta tai parisuhteelta. Näistä ja muiden itsekkäiden syiden takia valitettavan moni äiti päätyy tuomitsemaan syntymättömän kehitysvammaisen lapsensa kuolemaan.

9.”Abortteja tehdään joka tapauksessa ovat ne laittomia tai ei. Siksi on parempi, että niitä saadaan tehdä laillisen turvallisesti ja virallisesti.”

Tässä perustelukeinona käytetään sitä ajatusta, että koska abortteja tapahtuu joka tapauksessa, on parempi suorittaa niitä laillisina ja virallisina, jotta vältettäisiin laittomilta aborteilteihin liittyviltä huomattavilta terveysriskeiltä äideille. Kuitenkin, miltä kuulostaisi kiduttamisen tai muun ihmisoikeusrikkomuksen perustelu sillä perusteella, että ne ovat turvallisempia ja vaivattomimpia tilaajille toteuttaa laillisina ja julkisina, virallisissa toimipisteissä viranomaisten valvonnan alaisina?

10.”Abortti on oikein, koska monet lääkärit suosittelevat sitä.”

Tämän väitteen mukaan siitä, että monet lääkärit suosittelevat raskaana oleville naisille abortin tekemistä, seuraa se, että abortti on (moraalisesti) oikein, koska lääkäreitä pidetään terveysasioiden asiantuntijoina ja eräänlaisina auktoriteetteina, joiden sanaan  kannattaa sellaisenaan uskoa. Kuitenkin tälläisen päättelyn virheellisyys on ilmeinen, koska siinä sekoitetaan keskenään lääkärien asiantuntemus terveys- ja lääketieteellisissä asioissa itse moraaliseen kysymykseen abortin hyväksyttävyydestä. Ei lääkärin paras asiantuntemus ja osaaminen lääketieteellisissä asioissa, kuten esimerkiksi lääketieteellisten diagnoosien tekeminen syntymättömästä lapsesta, pätevöi häntä olemaan kykenevin henkilö tekemään arviota abortin kaltaisesta moraalisesta kysymyksestä.

Historiassa monet lääkärit ovat syyllistyneet hirvittäviin asioihin asioihin(epäeettiset lääketieteelliset kokeet, eugeniikkaan liittyvät monien ihmisryhmien pakkosterilisoinnit jne.), jotka he ovat oikeuttaneet juuri lääketieteellisellä auktoriteetillaan. Siten lääkäri sortuu pahaan siinä missä kuka tahansa muukin ihminen. Kaiken lisäksi abortti on Hippokrateen valaan perustuvan lääkärin etiikan vastainen, erityisesti valassa olevan seuraavan kohdan vastainen: ”Enkä tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita.”

Kun nämä abortin tunnetuimmat perustelut on kumottu, romahtaa pohja abortin puolustamiselta. Siten älyllisen rehellisyyden nimissä on tehtävä seuraava väistämätön johtopäätös: Abortti on syntymättömän ihmislapsen murha.
 

Siten suomalainen yhteiskunta on surmannut vuodesta 1970 lähtien yli 510 000 syntymätöntä lasta. Toisin sanoen kätemme on syvällä viattomien ihmisten veressä. Erityisesti viimevuosikymmeninä olemme keskittyneet uuden eugeniikan nimissä kohdennetusti vammaisten murhaamiseen ja heidän karsimiseensa pois väestöämme tai kansamme rotua saastuttamasta. Esimerkiksi Downin oireyhtymän toteaminen syntymättömässä lapsessa johtaa yli puolessa tapauksista kuolemantuomioon: http://www.lansivayla.fi/artikkeli/262114-kehitysvammaliitto-%E2%80%9Daborttiin-ohjaaminen-on-eettisesti-arveluttavaa%E2%80%9D

Kommunistit Neuvostoliitossa, Kiinassa ja Kambodžassa murhasivat miljoonia ihmisiä: Toisinajattelijoita, kokonaisia yhteiskuntaluokkia, siis miehiä, naisia, lapsia, nuoria, vanhuksia, terveitä ja sairaita. Me suomalaiset emme ole näitä maita yhtään moraalisesti parempia, sillä olemme kohdennetusti murhanneet viimeisen yli 45 vuoden aikana yhteiskunnan kaikista puolustuskyvyttömimpiä ja heikoimmassa asemassa olevia lapsia.

Lisäksi tapa, jolla toteutamme syntymättömien lasten joukkosurmaamisen, on hyytävä. Suomessa äidit ja terveydenhoitohenkilökunta murhaavat syntymättömät lapsensa siististi ja tehokkaasti terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja yksityisesti kotona piilossa kansalaisten katseilta. Toisin sanoen surmaamisessa noudatetaan ”poissa silmistä, poissa mielestä”-asennetta.

 Lisäksi enemmistö suomalaisista toimittajista ylistää tätä toimintaa sellaisilla kiertoilmauksilla kuin ”ihmisoikeudet”tai potilaan oikeudet ja he kerskuvat maamme edistyksellisyydestä tässä asiassa ulkomaalaisille. Lisäksi enemmistö suomalaisista nykyisistä kansanedustajista siunaa tämän murhaamisen ja haluaa säilyttää sen muuttumattomana kauas tulevaisuuteen: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/aloite-hoitohenkilokunnan-oikeudest...

En ole muita moraalisesti parempi ihminen, sillä itsekin kannatin aikaisemmin tietämättömyydessäni ja sokeudessani naisten aborttioikeutta (lue syntymättömien lasten murhaamista). Kuitenkin silmäni avautuivat ja tajusin, että ihmiselämä on pyhä ja jokainen elämä on lahja. En voi älyllisen rehellisyyden takia pasifistina vastustaa ihmisten tappamista asein, mutta kannattaa samaan aikaan syntymättömien lasten tappamista lääketieteen keinoin. Siksi elämän puolella oleminen johdonmukaisesti joka aiheessa on ainoa moraalisesti kestävä vaihtoehto.

*Hyväksyn abortin tapauksessa, jossa myös äitin henki on vaarassa eli niin, että joko molemmat kuolevat äiti tai sitten vain lapsi. Tämä on kuitenkin todella pikkuriikkinen sivupolkuaborttikeskustelussa.

***

Abortissa vastuu on myös isällä ja valitettavan usein juuri isät toimivat kelvottomasti joko painostaen äitiä lapsensurmaan tai sitten vastuuttomasti jättäen äidin yksin syntymättömän lasten kanssa. Näiden isien pitäisi kantaa nykyistä parempi vastuu siitä, mitä ovat siittäneet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Missäs vaiheessa sikiöstä sitten tulee ihminen? Onko mielestäsi katumuspillerin tai kierukan käyttö murha?

Käyttäjän veikkamattila1 kuva
Veikka Mattila

Hedelmöityksessä pääsääntöisesti. Kuitenkin voimme käyttää maalaisjärkeä kohdun ulkopuolisista raskauksista ja kohdussa tapahtuvista. Täytyy miettiä tuota katumuspilleriasiaa. En osaa vielä vastata.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Olet pelkkä hihhuli, joka kieltää naisen oikeuden omaan ruumiiseen. Yhtä hyvin perustein joku nainen voi tulla kieltämään sinulta masturbaation muussa kuin keinohedelmöitystarkoituksessa. Siittiösolujen joukkomurha on aborttiakin pahempi rikos.

Käsittääkseni siittiösolut ovat eläviä ja sisältävät dna:ta joka taas on tulevan ihmisen geneettistä materiaalia. Aivan samoin kuin naisen ruumiissa alkunsa saava alkio, kasvatat itse elävää materiaalia, joka jossain vaiheessa muuttuu omalta osaltaan ihmiselämälle tärkeäksi. Veikkaan että kukaan nainen ei tule hihhuloimaan sinua joukkomurhaajaksi, jos jossain vaiheessa vähän sooloilet.

Edustat tyypillistä vanhoilliskristillistä mieshihhulia, joka katsoo omaavansa luovuttamattoman jumalallisen oikeuden kenen tahansa sukukypsän naisen ruumiiseen. Ihan tiedoksi, elämme 2000-luvulla. Älykköpasifistina voisit ottaa repun täyteen vähän epäonnistuneita mersunmerkkejä ja lähteä jakelemaan niitä Lähi-itään ISIS:n radikaalisiivelle. Heillä on vähän samoja fundeerauksia naisista ja samalla voisit käännyttää kavereita rauhan tielle.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Jossakin Tikkasen romaanissa mies runkkasi korsussa ja lopuksi amupui kunnialaukauksen.

--taas tuli miljoona sankarivainajaa

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Juuri näin. Moni pasifistina, saati älykköpasifistina kristittynä itseään pitävä onkin pelkkä joukkomurhaaja.

Mitähän muuten raamattu sanoo elämän hukkaan heittämisestä tai joukkomurhaamisesta?

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #4

Ja kuka on vastuussa lukemattomista spontaaneista aborteista? Jumala?

Käyttäjän veikkamattila1 kuva
Veikka Mattila Vastaus kommenttiin #4

Toivon, että täällä jokainen eri mieltä oleva keskustelija saisi kokea saman armon kuin itse sain: "En ole muita moraalisesti parempi ihminen, sillä itsekin kannatin aikaisemmin tietämättömyydessäni ja sokeudessani naisten aborttioikeutta (lue syntymättömien lasten murhaamista). Kuitenkin silmäni avautuivat ja tajusin, että ihmiselämä on pyhä ja jokainen elämä on lahja."

Käyttäjän veikkamattila1 kuva
Veikka Mattila

Ihanaa, että haukut minua hihhuliksi!! Siinä on heti argumentaatiovirhe! Katso vastaus 4.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Voisin sanoa että keskustellaanpa näistä asioista sitten kun olet nainen.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Et voisi. Mieleni tekisi olla kommentistasi vaiti, mutta se olisi älyllisesti epärehellistä. Vaikea nähdä miksi miehen näkemystä abortista ei tarvitsisi huomioida. Tässä tapauksessa näkemes on toki jostain vuosisatojen takaa, mutta ei kuitenkaan sivuutettavissa esittäjänsä sukupuolen vuoksi

Käyttäjän TeppoAnnala kuva
Teppo Annala

Miksi pitäisi huomioida? Parisuhteen sisäiset keskustelut poislukien, miksi miehen mielipiteellä tulisi olla merkitystä tässä asiassa? Naisten sekä lääketieteen ammattilaisten mielipiteellä on merkitystä mutta mitä väliä sillä on mitä minä tai sinä olemme mieltä naisen oikeudesta päättää abortista?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #19

Hyvä kysymys. Moraalisesti miehen mielipiteen merkityshän paradoksaalisesti perustuu ainakin näennäisesti siihen, että hedelmöittymisellä olisi ratkaiseva merkitys. Näkemykseni on kuitenkin lähinnä juridinen, eli kun päätöksellä on henkilöä sitovia vaikutuksia, tulee häntä kuulla.

Vielä merkityksellisempää on kuitenkin se, ettei yhteiskunnallinen debatti saa olla sukupuolisidonnaista. Taru ampuu paitsi itseään, kaikkia muitakin naisia jalkaan.

Käyttäjän TeppoAnnala kuva
Teppo Annala Vastaus kommenttiin #20

Olemme varmaan melko lähellä henkilökohtaisten arvojen osalta. Kunhan halusin juuri tuohon mainitsemaasi paradoksaaliseen tilanteeseen kommentoida. Jos uskot abortin olevan henkilökohtainen valinta joka tehdään lääketieteen ammattilaisen ohjauksessa logiikka sanoisi että tuolloin asia on vain ja ainoastaan lääketieteen ammattilaisen sekä potilaan välinen.

Toki olet oikeassa että sukupuoli ei saisi määrätä oikeutta osallistua keskusteluun ja tällaisen vaatiminen vain korostaa yhteiskunnallista juopaa.

Käyttäjän veikkamattila1 kuva
Veikka Mattila

Osittain samaa mieltä. On argumentaatiovirhe väittää, etteivät miehet voisi ottaa kantaa aborttiin, koska vain naiset voivat olla raskaana. Sitäpaitsi usein nimenomaan naiset vastuvat aborttia. Mistä se johtuu?

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Vastustan itsekin aborttia, mutta ehkäisyä kannatan lämpimästi. Nuorena sairaanhoitajana ajattelin erikoistua naistentauteihin, mutta muutin mieleni koska minun olisi pitänyt tehdä abortteja. Naistentautien osastolla oli jääkaappi, jossa oli parin sentin mittaisia sikiöitä. Sikiöt olivat pieniä mutta ihmisen näköisiä.

Koska aborttien tekeminen on nykyään niin helppoa, ei ole tarvinnut esim. kehittää adoptiolainsäädäntöä. Adoptiota abortin vaihtoehtona tuskin edes tarjotaan naisille. Uskon että tähän tartuttaisiin, jos se olisi osa järjestelmää. Suomessahan on paljon lapsettomia pariskuntia, jotka ilahtuisivat...

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Abortit ovat onneksi vähentymään päin, kiitos jälkiehkäisypillerin.
Mun iässäni olisi kauhistus raskautua, onneksi on pieni todennäköisyys, ehkäisy on, mutta kuitenkin. Olisi vakavan pohdinnan paikka kestäisikö kroppani enää yhtään lasta saati mielenterveyteni.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Tietty osa kansastamme tuhoaa itse itseään aborttiakin käyttäen. Abortti varsinkin ns. sosiaalista syistä tehtynä jättää aina jälkensä. Tätä emme voi koskaan kieltää.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Oletko mies ja astelet naisen liiveihin? kokeilisit kerran?

Jos et elä naisen elämää niin paras olla hiljaa.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Olen elämäni aikana tavannut useita abortin tehneitä naisia. Kukaan heistä ei ollut mitenkään onnellisia. Minulle tavalliselle ohikulkijalle ovat purkaneet tuntojaan.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama Vastaus kommenttiin #11
Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #12

Ole uskomatta. Näin on kuitenkin käynyt. Joskus minullakin on ollut hyvä katu-uskottavuus.
Kuusilapsisen perheen nuorimpana olen joutunut jo lapsesta lähtien kuuntelemaan kaikenlaista.

Olli Nurmi

Jos sun argumentointi on tasoa "abortti ei voi olla ihmisoikeus koska miehet eivät voi tehdä sitä", niin saanko mitä kohteliaimmin pyytää sua uudelleenargumentoimaan. Tollasten asioiden viljely loukkaa sun omaa ja meidän lukijoiden älykkyyttä.

Olli Nurmi

Nyt kun räpiköin tän kaiken läpi (joskus mietin, että miksi edes vaivaudun) niin jäin miettimään seuraavaa. Sulla on varmaan suuri tahtotila kohdentaa yhteiskunnan arvoja ja rahaa mm. seuraaviin kohteisiin:

-Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus ja ehkäisyn merkityksen korostaminen sekä vaihtoehdoista kertominen (day after pill jne.)
-Nuorien yksinhuoltajaäitien sosiaaliset ja taloudelliset tukikeinot kaikkialla suomessa ja avun tarjoaminen laajalti tilanteessa, jossa on taloudellisesti tai elämäntilanteellisesti mahdotonta kasvattaa lasta.

Mutta ei tämä sinua tunnu kiinnostavan. Sen sijaan advokoit miesvaltaitaisia hallintoelimiä saamaan vielä laajemaan oikeutta päättää siitä, mihin naiset kehoaan käyttävät. Se on mielestäni kuvottavaa.

Jos sun päätarkoitus on käyttää omia kristilliskonservatiivisia arvojas moralisoimaan naisia, jotka päättää itse omasta kehostaan. En oo ikinä ymmärtäny mikä ihmeen vimma uskovaisilla on kontrolloida muita. Tee vaikka elämälläs jotain mistä tykkäät ja anna muiden huolehtia omista asioistaan.

Käyttäjän TeppoAnnala kuva
Teppo Annala

Samat ajatukset itselläkin. Koko kirjoitus on oksettavaa paatosta kristillikonservatiivisesta näkökulmasta.

Käyttäjän veikkamattila1 kuva
Veikka Mattila

Ihanaa! Kiitos pilkasta! Argumentaatiosi taso on korkea!

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #30

En näe sinua vastaamassa viestiini...

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Onhan blogistin ihan pakostakin, esittämänsä argumentaation valossa, vastustettava sekä kierukkaa että katumuspillereitä. Ajoittuuhan molempien vaikutus hedelmöityksen jälkeen.

Käyttäjän jariekilpinen kuva
Jari Kilpinen

Onko keskenmeno sitten käytännössä itsemurha?

Olli Nurmi

Eipä se johdu sikiön omasta tahtotilasta niin tuskin on. Mut semanttisten asioiden keskustelu ei oo mielekästä. Ei mua kiinnosta miten keskenmeno määritellään mukanokkelasta näkökulmasta.

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva

Ihan kuriositeettina - hyväksyisitkö hengityskoneen ym. hengissäpitokoneiston poiskytkemisen aivokuolleilta? Jos haluamme välttää kaksoisstandardeja, niin em. tilanne olisi logiikkasi mukaan yhtälailla murha kuin 21. raskausviikon aborttikin.

Sikiö voi liikkua ultrassa havaittavasti viikon 14 tienoilla, mutta se ei ole todiste korkeammista aivotoiminnoista (liikkeet syntyvät refleksinomaisesti).

Kuoleman määritelmästä ei lääketieteen piirissä tietääkseni kiistellä - on olemassa aivokuoleman piste, josta ei ole paluuta tietoisuuteen vaikka muut ruumiintoiminnot toimisivat. Ei konsistenttia, ulkopuolisista häiriöistä (tyypillisesti sairaalan sähkölaitteet) vapaata EEG-käyrää = (aivo)kuollut. Em. määritelmän kääntäen, aikaisin uskottava arvio elämän alulle olisi raskausviikko 25. Tämä on aikaisin vaihe jolloin sikiön aivokäyrä voidaan havaita edellä kuvaillulla tavalla. Ennen tuota voidaan havaita ainoastaan lyhyitä ja satunnaisia neuronien laukaisuja.

Viikon 21 abortti ei ole murha. Se on potentiaalisen elämän keskeytys. Semantiikalla on väliä.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Hengityshän ei voi toimia, jos aivot ovat kuolleet. Vegetatiiviseksi tilaksi kutsutaan sitä, että hengittää itse, mutta on pysyvästi tajuton. Tällainen ihminen on juridisesti elossa.

Vastasyntyneen aivosähkötoiminta vastaa lähinnä unitilaa, joten tuskin voidaan vielä silloinkaan puhua tietoisesta yksilöstä.

Toimituksen poiminnat